«UNIVERSAL SUG

Сугуртанинг энг яхши анъаналарига асосан

+0 (78) 129-00-99

"UNIVERSAL SUG'URTA" Акционерлик жамияти

«Universal Sug’urta» сугурта компанияси сугурта бозорида мана 20 йилдан бери муваффакият билан фаолият юритиб келмокда. Биз хар бир мижозимизга алохида ёндашишга ва улар учун кулай ва фойдали булган сугурта махсулотини танлашга харакат киламиз. Фаолиятимиз давомида Узбекистон Республикасининг барча вилоятларида филиаллар очишга муваффак булдик, бу эса уз навбатида хар бир минтакада мижозларимизга сугурта химоясини таъминлаш имкониятини беради. Бизнинг молиявий баркарорлигимизни хамда уз мажбуриятларимизни уз вактида бажаришимизни нафакат бизнинг тажрибамиз ва мижозларимиз биз тугримизда билдирган ижобий фикрлари, балки, «Ahbor-Reyting» рейтинг агентлиги томонидан берилган баркарор прогнози билан uzA рейтинги хам тасдиклайди. «Universal S

Нега «UNIVERSAL SUG'URTA» ?

  • ишончлилик ва молиявий баркарорлик;
  • Узбекистон сугурта хизматлари бозоридаги 20 йиллик тажрибаси;
  • узгарувчан чегирма тизими;
  • сугурта мукофотини булиб-булиб тулаш имконияти;
  • юкори сифатли хизмат;
  • сугурта ходисасини тез ва одилона тартибга солиш;

Хамкорлик

«UNIVERSAL SUG'URTA» Акциядорлик жамияти

Сайтда чоп этилган маълумотларни кучириб олиш, шунингдек ахборот ва хабарлардан парча келтириш факат маълумот манбаси сифатида сайтга хавола келтириш шарти билан рухсат етилади. Парча келтиришда, кучириб олишда маълумотларга узгаришлар киритиш, кушимчалар килиш, ёки маълумотни бузиб курсатиш ман етилади.

Tashriflar statistikasi:

0000110 : bugun

0028796 : oy

0025712 : yil

0000206 : hit